Logo Huis van het Nederlands Limburg

Informatie voor (NT2-)docenten

EXPO OVERAL TAAL

De Huizen van het Nederlands bestaan tien jaar! En dat vieren we!

In samenwerking met de stad Genk, c-mine cultuurcentrum en de stad Antwerpen, organiseert Huis van het Nederlands Limburg vzw de expo ‘Overal taal’, die u door de wereld van Nederlandse als tweede taal leidt.

In de rand van de expo is er een gevarieerd programma uitgewerkt dat toegankelijk is voor laagtaalvaardige cursisten NT2, cursisten MO, vrijwilligers vriendENtaal, deelnemers Samen Inburgeren en geïnteresseerde anderstaligen, familie en vrienden.

Meer info

 

Gratis educatief pakket en een scrabblespel:

Deze bestanden kunt u hier met uw wachtwoord gratis downloaden.

 

Vormingen

Wij organiseren trefdagen en navormingen voor (NT2-)docenten.Bekijk onze kalender om te weten welke vormingen we binnenkort organiseren.De presentaties van onze laatste navorming kan je bekijken als je een docentenlogin hebt.Docenten van onze partners kunnen deze login aanvragen via hvn@limburg.be.

 

De voorwaarden om te kunnen genieten van een vrijstelling of vermindering van het inschrijvingsgeld kan je in volgend overzicht nalezen:  vrijstellings- en verminderingsattesten

Het lokaal afsprakenkader is een verfijning en uitwerking van het Vlaams afsprakenkader en regelt de taakafspraken.
Hier kan u het document dowloaden in pdf-formaat: Aangepast afsprakenkader 2014-2015

Bijlage bij het afsprakenkader:

BIJLAGE 1 Het Vlaams afsprakenkader Nederlands als tweede taal

BIJLAGE 2 Overzicht leden van de raad van bestuur en algemene vergadering 2015

BIJLAGE 4 Studiebewijzen van de Franse Gemeenschap

BIJLAGE 5 zorgregio’s – Belgisch staatsblad

BIJLAGE 6 Formulier heroriëntering

BIJLAGE 8 Handleiding oriëntatiekader

BIJLAGE 9 Afsprakenkader verificatie volwassenenonderwijs

Interessante websites voor NT2-docenten

Provinciaal educatief centrum

In het Educatief Centrum van de provincie Limburg kan je terecht voor een nieuwe en actuele collectie leermiddelen om leerkrachten en vormingsmedewerkers te ondersteunen bij het aanleren van Nederlands aan anderstaligen. Ga naar hun website voor meer informatie.

 

Centrum voor Taal & Onderwijs (CTO)

Het CTO is het Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs. Op hun website vind je interessante informatie over hun projecten, publicaties, enz.

 

KlasCement

KlasCement is een educatieve portaalsite. De databank bestaat uit lesmateriaal toegevoegd door andere docenten. Je kan dit materiaal gratis downloaden en je kan zelf materiaal toevoegen.

 

Evaluatheek NT2

Deze website is een informatie- en verzamelpunt voor de nieuwe evaluatiemiddelen voor het NT2-onderwijs.

 

Woordenlijst Nederlandse taal

Op deze website van de Nederlandse taalunie vind je een woordenlijst met de officiële Nederlandse spelling.

 

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie heeft een data- en illustratiebank gelanceerd die de taalniveaus van
het Europees Referentiekader voor het Nederlands aan anderstaligen verduidelijkt.
Alle informatie kan je nalezen op: www.erknederlands.org.

Nederlandse taalunie

Nederlandse taalunie

 

 

 

Terug naar de top