Logo Huis van het Nederlands Limburg
Huis van het Nederlands - Limburg vzw Beeld klas

Over HvN

De Huizen van het Nederlands zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap.
In Vlaanderen zijn er acht Huizen van het Nederlands, één in elke provincie en één in Brussel, in Antwerpen en in Gent.

Onze opdracht

Het decreet van 7 mei 2004 van de Huizen van het Nederlands bepaalt onze opdracht:
  • optimaliseren van de dienstverlening voor anderstaligen die Nederlands willen leren
  • optimaliseren van het NT2-aanbod
  • ontwikkelen en opvolgen van een objectief meet- en registratie-instrumentarium
  • ondersteunen van het Vlaams inburgeringsbeleid.

Onze missie

  • Het Huis van het Nederlands Limburg geeft op correcte, neutrale en deskundige manier informatie over Nederlands als tweede taal (NT2).
  • Het Huis brengt de vraag naar NT2 op een objectieve manier in kaart via overleg, bemiddeling en onderhandeling met de aanbodverstrekkers en het Onthaalbureau. Het ontwikkelt hiertoe een objectief en professioneel instrumentarium voor testing, rapportering en niveaubepaling met als doel de klant te oriënteren naar een cursus die beantwoordt aan zijn/haar behoefte. Hierbij houden de medewerkers altijd het belang van de cliënt en hun decretale opdracht voor ogen.
  • Het Huis van het Nederlands Limburg werkt met vaste openingsuren of op afspraak en is vertegenwoordigd in de hele provincie Limburg op verschillende antennes en loketten.

Onze Taalvisie

Het Huis van het Nederlands Limburg is een Nederlandstalige organisatie. We motiveren onze medewerkers en onze anderstalige cliënten om Nederlands te spreken en te leren.

Voor het Huis van het Nederlands Limburg is taal een centraal element in zijn werking. We creëren een veilige omgeving tijdens gesprekken met anderstalige cliënten. Ook in onze brede werking is taal een belangrijke component.

We hebben respect voor de moedertaal en de thuistaal van iedereen en we stimuleren iedereen om Nederlands te spreken en te oefenen.

Taalvisie in gesprekken met anderstalige cliënten

We creëren een veilige omgeving om Nederlands te spreken en te oefenen.

Hoe zorgen we hiervoor?
• We stimuleren onze cliënten om Nederlands te spreken.
• We spreken duidelijk Nederlands. We gebruiken een contacttaal of een tolk wanneer er geen communicatie mogelijk is in het Nederlands.

We letten op de communicatie. Hoe doen we dit?
• We corrigeren op een tactvolle manier.
• We controleren of alles duidelijk is. Heeft de cliënt ons begrepen?Hebben wij hem/haar begrepen?

Taalvisie in onze brede werking

We sensibiliseren onze eigen werknemers en werknemers van andere organisaties om Nederlands te leren en/of om Nederlands te oefenen met anderstaligen.

Hoe doen we dit?
• We schrijven alle documenten in duidelijke Nederlands.
• We gebruiken visuele ondersteuning als dat nodig is.
• We proberen iedereen te stimuleren om met duidelijke taal te werken.

Hoe zorgen we hiervoor?
• We ontwikkelen folders en tips.
• We geven vormingen en organiseren andere acties.

Onze partners

Huis van het Nederlands Limburg werkt samen met de volgende partners:

  • Aanbieders Nederlands als tweede taal (NT2) Limburg

Aanbieders NT2

Terug naar de top