Logo Huis van het Nederlands Limburg

Taalbeleid in de opleiding

Geïntegreerde taaltrajecten

Geïntegreerde taaltrajecten in beroepsopleidingen verkorten het leertraject van de anderstalige laagtaalvaardige cursisten aanzienlijk: na het verwerven van een aantal basisvaardigheden kunnen ze doelgericht worden opgeleid in functie van hun persoonlijke wensen en behoeften – taalvaardigheid groeit mee met de vakopleiding en de beroepsuitoefening.

taalbeleidpicture

Taalbeleid

HvN Limburg heeft ervaring opgebouwd in procesbegeleiding en ondersteuning van centra bij het inrichten van geïntegreerde taaltrajecten. Er werd al heel wat materiaal ontwikkeld in samenwerking met verschillende centra, onder andere geïntegreerde trajecten Informatica. Een taalbeleid opstarten en uitvoeren is meer dan materiaalontwikkeling: een taalscan uitvoeren, vormingen aanbieden, taaltips geven, … maken ook deel uit van een taalbeleid op maat.

Verhoogdpicture

Verhoogd zelfvertrouwen

Door niet alleen te focussen op de minder ontwikkelde vaardigheden (zoals taal en geletterdheid), maar tegelijkertijd te werken aan technische vaardigheden, sociale vaardigheden en arbeidsattitudes verhoogt het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de cursisten.

Trajectpicture

Traject Schoonmaak

HvN Limburg biedt, in samenwerking met VDAB, het Onthaalbureau en een centrum voor basiseducatie, een opleidingstraject aan voor beginnende leerders op het vlak van tweede taal, geletterdheid en professionele schoonmaaktechnieken, met als eindperspectief tewerkstelling in de schoonmaak.

Bekijk het filmpje van de geïntegreerde opleiding schoonmaak 2011-2012

Stagespicture

Stages en Tewerkstelling

Het is essentieel om de cursisten een authentieke context aan te bieden. Hiertoe zijn stages natuurlijk een gedroomde kans. De doorstroom naar een reguliere tewerkstelling is immers het hoofddoel. Taal is daarbij duidelijk een middel en geen doel op zich.

Het landschap van het taalbeleid wordt voortdurend uitgebreid, meer divers en geïmplementeerd in het opleidingsaanbod van de Limburgse verstrekkers van beroepsopleidingen. http://europa.eu

ESF, Inburgering, Europa, Vlaamse Gemeenschap

Terug naar de top